Posta Shqiptare emeton emisionin e pullave postare me tematikë “100 vjet parlamentarizëm shqiptar”. Posta Shqiptare, në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, me rastin e 100-vjetorit të parlamentarizmit shqiptar, ka hedhur sot në treg emisionin e pullave postare me tematikë “100 vjet parlamentarizëm shqiptar”.

Emisioni i pullave përbëhet nga 1 seri me 5 pulla, vlerat e të cilave janë 20 lekë, 30 lekë, 40 lekë, 60 lekë dhe 200 lekë. Tirazhi i pullave postare është 3.000 pulla (20-lekëshe), 3.000 pulla (30-lekëshe), 3.000 pulla (40-lekëshe), 3.000 pulla (60-lekëshe), 13.000 pulla (200-lekëshe), ndërsa tirazhi i zarfeve të ditës së parë me seri është 400 copë.