69.4% e shqiptarëve të pyetur nga GPF Inspiring Research mendojnë se protestat e opozitës nuk duhet të vazhdojnë ndërsa 25.7 % thonë se duhet të vazhdojnë.

Shihni tabelën më poshtë