Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit janë regjistruar dy ankimimet e bëra nga Institucioni i Komisionerëve Publik kundër vendimeve të KPK, për Alma Bratin si edhe për Astrit Faqollin, të dy anëtarë të Gjykatës së Tiranës.

Komisioneri Publik kundër KPK, apeloi konfirmimin në detyrë të gjyqtares Alma Brati

Për Alma Bratin trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon: Kryesues: Natasha Mulaj; relator: Rezarta Schuetz; Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Luan Daci.

E konfirmoi Vetting-u, Komisioneri Publik ankimoi vendimin për Astrit Faqollin

Ndërkohë që për Astrit Faqollin, trupi gjykues përbëhet nga: Kryesues: Natasha Mulaj; Relator:Rezarta Schuetz; Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo.

Top Channel