Belgjika njeh lejen e drejtimit të automjetit të lëshuar nga autoritetet shqiptare

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme bën të ditur se, për shtetasit shqiptarë që qëndrojnë në Blegjikë më pak se 3 muaj, mund të përdorin lejen shqiptare te drejtimit të automjetit.

Për shtetasit shqiptarë që kanë leje qëndrimi në Belgjikë, duhet të paraqiten në komunë për t’u pajisur me leje drejtimi belge në bazë të lejes shqiptare të drejtimit.