Mbi 170.000 tekste mësimorë do të jenë një mundësi e gjerë përzgjedhjeje në U-Library, biblioteka dixhitale e bërë realitet për studentët shqiptarë.

Përmes kësaj librarie do të mundësohen botime që do të mbulojnë në 360 gradë të gjitha fushat e kërkimit shkencor në vendin tonë, si dhe akses në rrjetin global të informacionit që vjen nga mediat më prestigjoze të botës.

I ftuar në studion e ERTV, Zëvendës Minisitri për Arsimin e Lartë, Redi Shtino prezantoi ndër të tjera edhe paketën Rosseta Stone, pjesë e bibliotekës elektronike, e cila do të mundëosjë jo vetëm mësimin e 30 gjuhëve të huaja, por edhe certifikimin dhe njohjen online të tyre.

“Rosseta Stone mundëson mësimin autodidakt të gjuhëve nëpërmjet formateve elektronike të mësimnxënies, nëpërmejt teksteve elektronike. Ligji i ri për arsimin e lartë vendos disa kritere për aksese në ciklin e dytë dhe të tretë për njohjen e gjuhëve të huaja. Kush kërkon master shkencor sot duhet detyrimisht të certifikojë nivelin e njohjes së gjuhëve. Kjo ofertë online ndihmon përgatitjen e studentëve që njohja e gjuhëve të mos jetë barrierë. Është një certifikim që garantohet online dhe është i painfluencueshëm nga karakteri human”, tha Shtino.

Zëvendësministri shtoi se Ministria e Arsimit ka arritur të përmbushë pjesën më të lartë, të zotimeve të ndërmara në kuadër të Paktit për Universitetin, por gjithçka nuk mund të realizohet plotësisht nëse universitetet nuk bashkëpunojnë për pjesën e mbetur.