Instagram do të kërkojë nga anëtarët e saj të rinj të regjistrojnë datën e lindjes, pasi planifikon të prezantojë më shumë përmbajtje që i përshtaten grup-moshave specifike.

Ky rrjet i ndarjes së fotografive sociale tashmë kërkon që përdoruesit të jenë të paktën 13-vjeç për të krijuar një llogari. Kërkimi i datëlindjes do të ndihmonte kompaninë në reklamat për produkte specifike të dedikuara për jo fëmijë.

Ky informacion do të ndihmojë Instagram të ndalojë drejtimin e lojërave të fatit, alkoolit dhe kontrollit të lindjes. Sidoqoftë, Instagram tha që reklamat nuk ishin prapa ndryshimit dhe se do t’i inkurajonte përdoruesit e rinj që të rregullojnë cilësimet e tyre të intimitetit në javët e ardhshme.

“Kërkimi i këtij informacioni do të ndihmojë në parandalimin e fëmijëve nga hyrja në Instagram, do të ndihmojë në mbajtjen e të rinjve më të sigurt dhe lejimin e përmbajtjeve përgjithësisht më të pasura që janë përshtatur për grup-moshat specifike,” tha kompania në blogun e saj.