Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian ka shprehur zhgënjim lidhur me vendimin e Këshillit të Evropës për të mos hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Në një qëndrim të publikuar ditën e sotme, EESC thekson se mosvendosja, për herë të dytë, për hapjen e negociatave të pranimit me këto dy vende, që kanë përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme është një gabim gjeo-strategjik dhe historik dhe vë në diskutim besueshmërinë e BE-së .

EESC është e bindur që procesi i “evropianizimit” të këtij rajoni kërkon reforma të ashpra strukturore brenda vendeve në Ballkanin Perëndimor.

“Të rinjtë në Ballkanin Perëndimor kanë pritshmëri të mëdha nga BE dhe ne nuk duhet t’i heqim dorë. EESC është e bindur që ne duhet t’u japim atyre një perspektivë pozitive për të ardhmen e tyre, duke i lejuar ata të jetojnë në një rajon që është i qëndrueshëm dhe i prosperuar.”, thekson Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian.

EESC vlerëson rezolutën e Parlamentit Evropian të miratuar më 24 tetor 2019 dhe konfirmon angazhimin e saj të plotë për të mbështetur Parlamentin Evropian dhe Komisionin Evropian për të forcuar politikën e zgjerimit të BE dhe për të përmirësuar mjetet e BE-së për angazhimin me Ballkanin Perëndimor.

Deklarata e plotë:

Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (EESC) është thellësisht i zhgënjyer për vendimin e liderëve të BE për të shtyrë më tej hapjen e negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në Këshillin Evropian të 17-18 tetorit, për shkak të mungesës së unanimitetit midis Shteteve Anëtare.

EESC shpreh keqardhje të fortë për respektimin e dështuar të angazhimeve të marra përballë këtyre dy vendeve. Në të vërtetë, konkluzionet e Këshillit Evropian të 28 qershorit 2018, të cilat miratuan konkluzionet mbi zgjerimin dhe procesin e stabilizimit dhe shoqërimit të miratuar nga Këshilli më 26 qershor 2018, hodhën një rrugë të qartë drejt hapjes së negociatave të pranimit në qershor 2019. Më 18 qershor 2019 Këshilli Evropian tashmë vendosi të kthejë, jo më vonë se Tetori 2019, në çështjen e rekomandimeve të Komisionit për të hapur negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

EESC thekson se mosvendosja, për herë të dytë, për hapjen e negociatave të pranimit me këto dy vende që kanë përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme [1] është një gabim gjeo-strategjik dhe historik dhe vë në diskutim besueshmërinë dhe besueshmërinë e BE-së . BE pati mundësinë për të hapur negociata ndërsa zbatonte kushtëzim rigoroz për qeverisje të mirë, duke këmbëngulur në zbatimin e rreptë të kritereve për anëtarësim gjatë procesit të negociatave dhe duke krijuar instrumente më të mira për të monitoruar sundimin e ligjit pas pranimit.

EESC është e bindur që procesi i “evropianizimit” të këtij rajoni kërkon reforma të ashpra strukturore brenda vendeve në Ballkanin Perëndimor.

Nuk ka dyshim se ka një lodhje të gjerë në zgjerim midis qytetarëve të BE-së në disa prej Shteteve Anëtare. Nuk ka dyshim se përçarja brenda BE-së për çështje të tilla si emigracioni dhe buxheti i ri larguan vëmendjen e nevojshme politike larg politikës së zgjerimit. Por konsensusi politik dhe mbështetja e gjerë e publikut për pranimin në BE si në Maqedoninë e Veriut ashtu edhe në Shqipëri nuk mund të injorohet.

Të rinjtë në Ballkanin Perëndimor kanë pritshmëri të mëdha nga BE dhe ne nuk duhet t’i heqim dorë. EESC është e bindur që ne duhet t’u japim atyre një perspektivë pozitive për të ardhmen e tyre, duke i lejuar ata të jetojnë në një rajon që është i qëndrueshëm dhe i prosperuar.

Organizatat e shoqërisë civile janë të bindur fuqimisht se Ballkani Perëndimor është një rajon kryesor gjeostrategjik i Evropës, në oborrin tonë, kur aktorë të tjerë globalë po shikojnë me interes për rajonin.

Në 7 -të Forumit Ballkanin Perëndimor Shoqërisë Civile promovuar nga KESE në Tiranë më 16-17 prill 2019, organizatat e shoqërisë civile kanë përsëritur në deklaratën përfundimtare se zgjerimi i BE-së, dhe në veçanti përhapja e vlerave të saj demokratike dhe standardet ligjore të Ballkani Perëndimor është në interesin e rajonit dhe BE-së, megjithë shumë sfida me të cilat përballet aktualisht [2] .

EESC ka shprehur vazhdimisht shqetësim për zvogëlimin e hapësirës për shoqërinë civile në një numër vendesh në Ballkanin Perëndimor dhe bëri thirrje për të inkurajuar autoritetet në Ballkanin Perëndimor të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të siguruar respektimin e shtetit të së drejtës, të drejtat themelore të njeriut, gjyqësore reforma, lufta kundër korrupsionit dhe diskriminimit dhe pavarësia e gazetarëve dhe liria e shtypit – disa nga vlerat thelbësore evropiane që çdo shtet anëtar i BE duhet të respektojë. Dialogu social dhe roli i partnerëve socialë dhe organizatave të shoqërisë civile në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror duhet të inkurajohen dhe promovohen fuqimisht.

EESC do të vazhdojë të punojë ngushtë dhe intensivisht me shoqërinë civile në Ballkanin Perëndimor për t’i mbështetur dhe siguruar ata që vendi i tyre është në Bashkimin Evropian. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të promovuar pajtimin dhe vlerat evropiane në rajon dhe pozicioni ynë për zgjerimin e BE do të mbetet i fortë . Ne jemi të bindur që një perspektivë e qartë mbi pranimin në BE është thelbësore për stabilitetin e rajonit dhe ne shprehim shpresë se zgjerimi do të mbetet një nga përparësitë e BE-së, përkundër shumësive të sfidave me të cilat përballet aktualisht.

Nga ana jonë, përmes aktiviteteve tona të rregullta me partnerët tanë nga rajoni – Komitetet e Përbashkëta Konsultative të Shoqërisë Civile me Malin e Zi dhe Serbinë, Forumet e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor, si dhe Konferencat e Shoqërisë Civile të Nivelit të Lartë të organizuar para Samitit BE-Ballkan Perëndimor – ne do të vazhdojmë të jetë zëri i shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor dhe të veprojë si një urë drejt institucioneve të BE-së dhe qeverive të tyre përkatëse.

EESC shpreh vlerësimin e saj maksimal për rezolutën e Parlamentit Evropian të miratuar më 24 tetor 2019 dhe konfirmon angazhimin e saj të plotë për të mbështetur Parlamentin Evropian dhe Komisionin Evropian në hyrje për të forcuar politikën e zgjerimit të BE dhe për të përmirësuar kutinë e mjeteve të BE për angazhimin me Ballkanin Perëndimor.

EESC nxit të gjithë palët e interesuara të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë që Këshilli Evropian të miratojë një vendim unanim, pozitiv përpara Samitit BE-Ballkan Perëndimor në Zagreb në maj të vitit 2020. Ne gjithashtu kërkojmë nga Presidenca e ardhshme Kroate e Këshillit të BE-së të sjellë impuls të ri në procesin e zgjerimit në Samit.

*Komiteti Ekonomik dhe Social Europian është një organ konsultativ i themeluar në vitin 1957 nga Traktati I Romës. Ai ka 350 anëtarë nga gjithe Europa që emërohen nga Këshilli i Bashkimit Europian. Komiteti përfaqëson shoqërinë e organizuar civile. Roli i tij konsultativ u mundëson anëtarëve dhe organizatave që ata përfaqësojnë, të marrin pjesë në procesin vendimmarrës të BE.