Instituti i Monumenteve të Kulturës në bashkëpunim me Fondacionin Flaminia dhe Universitetin e Bolonjës, nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës përfunduan me sukses “Workshop-in në restaurimin e Mozaikëve mbi Konservimin didaktik të mozaikut të ambientit 11, sektori D”, në Parkun Arkeologjik Apolloni.

Ministrja e Kulturës Elva Margariti shprehet se të rinjtë italianë dhe specialistët shqiptarë të sistemit të trashëgimisë kulturore patën mundësinë të trajnohen mbi metodologjinë e ndjekur në konservimin e gjinisë së mozaikut, si dhe të njihen me teknikat dhe materialet bashkëkohore në këtë fushë.

“Punimet u bashkëdrejtuan nga ekspertë të fushës nga IMK dhe Universiteti i Bolonjës në ëorkshop-in e restaurimit të Mozaikëve dhe Konservimin didaktik të mozaikut të ambientit 11, sektori D”” deklaroi Margariti.

Drejtoresha e IMK-së, znj. Arta Dollani, theksoi se, bashkëpunime të tilla do të vazhdojnë gjithmonë në sitet tona kulturore.

Në fund të prezantimeve, të gjithë pjesëmarrësit u pajisën me certifikata.