Në testimin për t’u bërë pjesë e forcave të policisë kanë fituar të drejtën 1040 kandidatë nga 2012 që hynë në konkursin me shkrim.

Aplikantët pjesëmarrës në testin fizik janë sipas listës. Testi Fizik do të zhvillohet në ambientet e reja të Repartit “RENEA” Yzberisht, duke filluar nga data 10.09.2019 ora 07:30 deri në përfundimin e testimit për të gjithë aplikantët, të cilët janë shpallur fitues gjatë testimit me shkrim.

Në testimin fizik do të marrin pjesë 100 aplikantë në ditë.

Për datat e sakta të zhvillimit të testit fizik apliokantet do të njoftoheni nga Sektori i Burimeve Njerëzore në policitë e qarqe.

Kliko për listën këtu