Ministri Lleshaj, i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm Plarent Ndreca dhe Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile Bledar Doracaj, zhvilloi një interpelancë me një grup qytetarësh, të interesuar për çështjet, që kanë të bëjnë me korrigjimin e të dhënave të gjendjes civile të hedhura gabim në sistem gjatë transkriptimit.
Interesi kryesor i qytetarëve kishte të bënte me afatet dhe procedurat e korrigjimit të “gabimeve materiale” siç emërtohen, problem për të cilat Ministri Lleshaj ka nxjerrë një urdhër në gusht 2019, i cili përshpejton afatet dhe thjeshton procedurat e GJC për saktësimin e të dhënave dhe njëherësh lehtëson barrën e qytetarëve për të siguruar dokumente që provojnë identitetin e tyre real.

Deri më sot Drejtoria e Përgjithshme të Gjendjes Civile ishte i vetmi autoritet që mund të merrte vendime mbi këto problematika. Tashmë sipas urdhrit, një pjesë e vendimmarrjes bëhet në zyrat lokale, nga punonjësit e çdo zyre të gjendjes civile, sipas një procedure strikte dhe transparente, duke eliminuar çdo mundësi abuzimi të çfarëdo natyre.
Qytetarët që kanë pasur probleme në marrjen e dokumenteve biometrike, për shkak të “gabimeve materiale” të tilla si emër, mbiemër, datëlindje, etj., tashmë kanë mundësi të bëjnë korrigjimet në një kohë shumë më të shpejtë dhe me procedura mjaft të thjeshtuara.

Ky komunikim u zhvillua në formën e një interpelance nëpërmjet ekranit ku qytetarët parashtronin pyetjet konkrete, ndërsa përgjigjet jepeshin sipas rastit nga Ministri Lleshaj apo Drejtori i Gjendjes Civile Doracaj.

“Detyrimi i qytetarëve për të kërkuar dokumente, për të provuar saktësinë e emrit, mbiemrit apo të dhënave të tjera të regjistrit të gjendjes civile nuk do të ekzistojnë më! Kjo barrë i kalon shtetit, i kalon gjendjes civile, zyrës përkatëse, e cila duhet t’i bëjë këto hapa në emër të qytetarit dhe t’i japë përgjigje,” theksoi Lleshaj.
Sa u përket afateve të përpunimit të kërkesave, Lleshaj tha:

“Koha e përpunimit të këtyre dhe saktësimit të këtyre të dhënave është reduktuar shumë, afërsisht ka vajtur në një ditë. Praktikisht pothuajse mbaron në një ditë saktësimi i të dhënave që janë në atribut të nëpunësit të gjendjes civile në vend, ndërkohë që shkon deri në shtatë ditë pune në qoftë se dokumenti do të vijë për t’u miratuar lart në drejtorinë e përgjithshme të gjendjes civile.”

Drejtori i Përgjithshëm i GJC Bledar Doracaj, shpjegoi se:

“Në certifikatat në gjuhë të huaj, konstatohet në disa raste që një nga përbërësit sidomos mbiemri para martese është gabim, apo i paplotësuar në rubrikën e tij. Nëpunësi i zyrës së Gjendjes Civile në bashki, me marrjen e kërkesës nga ana e qytetarit, kontakton me zyrën përkatëse të arkivit për të siguruar aktin e martesës dhe bën plotësimin e rubrikës brenda 1 dite.”
Ministri Lleshaj në lidhje me korrigjimet nënvizoi se:

“Kjo nuk duhet keqkuptuar si një ‘liberalizim’ i cili mund t’u hapë rrugë kërkesave për ndryshime substanciale në emra/mbiemra! Kjo nuk ndodh! Këtu bëhet fjalë për korrigjime materiale, pra për saktësime kryesisht të karakterit drejtshkrimor, gabime të cilat janë bërë gjatë transkriptimit. Por s’bëhet fjalë që mund të ketë hapësirë për ndryshime substanciale të emrit/mbiemrit etj., fenomen i cili është ndeshur dhe është përdorur për fat të keq edhe nga elementë me rekorde kriminale për t’iu shmangur procesit të drejtësisë. Pra kjo s’ka lidhje këtë çështje.”