Për vitin 2020 janë planifikuar 4 miliardë lekë për mirëmbajtjen e rrjetit rrugor kombëtar.

Përmes këtyre investimeve synohet rritja e sigurisë rrugore në të gjitha akset kombëtare me qëllim uljen e numrit të aksidenteve me pasojë humbje jetë njerëzish dhe numri i pikave të zeza me 25%, sipas Strategjisë Kombëtare të Transportit.

Deri në vitin 2022 qeveria parashikon ndërhyrjen në 3 483 km rrugë sipas standardeve në të gjithë territorin.