Moneyval, ka publikuar një raport të fundit sipas të cilit Shqipëria ka bërë progres në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.Moneyval, Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit me seli në Strasburg, ka vlerësuar se Shqipëria ka bërë hapa përparues në luftën e saj për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit por do të vazhdojë të mbetet nën mbikqyrje, që do të thotë se ajo do të vazhdojë të raportojë përsëri për përparimin e mëtejshëm në kuadër të forcimit për zbatimin e masave.

Pas miratimit të raportit të vlerësimit të ndërsjellë, i cili vlerësoi efektivitetin e masave të pastrimit të parave në Shqipëri dhe financimin e antiterrorit (AML / CFT) dhe pajtueshmërinë e tyre me Rekomandimet nga Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), Shqipëria u vendos në një pozicion më të mirë.Në përputhje me rregullat e procedurës së MONEYVAL, vendi ka raportuar përparimin që ka bërë për të forcuar kornizën e tij kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit AML / CFT.

MONEYVAL gjithashtu ka ekzaminuar zbatimin e kërkesave të reja në lidhje me rekomandimet e FATF të cilat kanë ndryshuar që nga miratimi i raportit të vlerësimit të ndërsjellë (veçanërisht, Rekomandimet 2, 18 dhe 21).

Rekomandimi 18 (kontrollet e brendshme dhe degët degët e huaja) tani vlerësohen si “kryesisht të pajtueshme” dhe Rekomandimi 21 (ndërhyrja dhe konfidencialiteti) është rivlerësuar si “në përputhje”. Vlerësimi i Rekomandimit 2 (bashkëpunimi dhe bashkërendimi kombëtar, u vlerësua gjithashtu si “kryesisht në përputhje”) mbetet i pandryshuar.

Shqipëria tani është “thuajse OK” në pesë nga 40 rekomandimet e FATF dhe “mëse në rregull” me 28 prej tyre.Mbetet “pjesërisht në rregull” për pesë të tjera dhe “jo në rregull” në njërën nga 40 rekomandimet e FATF.