Nikolla ne komisionin e medias per vitin e ri akademik: Kushte merite dhe transparence duke respektuar te gjitha zgjedhjet e studenteve. 80% e studenteve kane zgjedhur universitet publike dhe 20% ato private.

Risi kete vit reforma ne mesuesi dhe percktim te notes mesatare 7 per mesuesine. Dite te hapura me gjimnazistet dhe kontakte per kriteret dhe perzgjedhjen. Fushate informuese dhe nuk patem asnje lloj problemi pasi sitemi per ne universitet funksionoi sahat. Sistem i mbrojtur nga cdo lloj nderhyrje tjeter. Regjistrimet flasin per nje situate te re ne rritjen e cilesise se pranimeve ne vitin e pare.
17 536 studente ne publik dhe 4766 studente ne privat. 22 303 studente ne total ne bachelor kete vit. Perputhje reale midis arritjeve te cdo nxenesi me kritetet e universiteteve.

Prioritet i ketij viti ka qene mesuesia. Ne programet e mesuesise kemi 3672 studente, 97% ne universitete publike dhe 100% e tyre jane me mesatare mbi 7.  Kjo cilesi e re e mesuesve do injektohet ne shkollat ku mesojne femijet. Portali Mesues per Shqiperine nxjerr me te miret per ne shkollat tona.
Perjashtim nga tarifat dhe bonus 1 mije usd ne vit per studentete e mesuesise me mesatare mbi 9.
Risi programet 2 vjecare te larta. Vjet kishim 23 programe sivjet kemi 70 programe. 1655 studente te regjistruar ne keto programe. Universitet te vetedikshem per tu kthyer ne qendra te zhvillimit te zonave. Nje proces i studiuar dhe iniciuar nga MASR. Vakumet e krijuara per shkla te notes mesatare universitet mundesi te rikuperonin ne programet 2 vjecare.
Po shohim situaten ne disa universitete ku ka nr te ulet ne programet e mesuesise dhe ne kemi pasur diskutime me drejtuesit e ketyre institucjoneve dhe te rishohin riorganizimin.
Ne Gjirokaster rrezikohen 10 programe dhe nuk mund te themi jane mbyllur por referuar performances qe vinin nga ky universitet 66% e tyre ne 2014mbeten ne provimin e licences. Ky eshte nje moment me rendesi pasi duhet permiresim dhete shohim cfare prodhojne ne dalje keto universitete. 104 programe te reja, 47 jane profesionale 2 vjecare kete vit.

Percaktimi kuotave jo ne menyre racionale dhe analitike nga universitet.