Astrologët kanë përcaktuar se femrat që i përkasin shenjës së Ujorit dhe Luanit, janë ato femra që konsiderohen si më inteligjentet.

Lexoni më poshtë karakteristikat e tyre:

Ujori

Kjo padyshim është një nga gratë më inteligjente, falë aftësisë së saj për të parë dhe kuptuar të dyja pikëpamjet në një situatë të caktuar.

Ato janë shumë tolerante dhe të lira nga paragjykimet. Një cilësi e shkëlqyer që ato kanë është se dëgjojnë të tjerët dhe mësojnë prej tyre, sepse e dinë se në përgjithësi të gjithë mund të mësojnë diçka. Ka të ngjarë që ndonjëherë largohen nga pjesa tjetër e njerëzve, kjo sepse meditojnë.

Luani

Janë gra me karakter të fortë dhe kjo i ndihmon që gjithmonë të jenë luftëtare, edhe pse një “disavantazh” është që i dorëzohen intuitës së tyre, diçka që nuk është gjithmonë e mirë. Mos harroni se kjo nuk do të thotë se pjesa tjetër e shenjave nuk janë inteligjente, por inteligjenca në këto dy shenja është më e theksuar.