Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në inspektimin e punimeve në kantierin e rindërtimit të konviktit të Univeristetit të Korçës.

Konvikti në Universitetin është duke u rindërtuar dhe studentët do të jenë me ambjente të reja. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në inspektimin e punimeve në kantierin e rindërtimit të konviktit të Univeristetit të Korcës.

E gjithë godina po rindërtohet, pjesa e brendshme po pajiset me dyer të reja dhe pjesa e mureve është hedhur në tokë për rregullime të tjera.