KLOTILDA HARKA/ Hermes Nikaj rrë fehet eksklu zivisht nga qelia e 313-ës.

I njohur si “Zogu i Tiranës” në showbizz, ai rr ëfen 5 javët në “kafaz” mes të for tëve prob lematikë. “Jam Zogu i Tiranës, të telefonoj nga Bu rgu 313”, ishte telefonata që Hermes Nikaj bëri nga qel ia për të rrë fyer për herë të parë për “Panorama Plus” se ç’po ndodh me të në bu rg, 5 javë pas arr estimit në fla grancë me aku zën për shfrytëzim prost itucioni.

Ndërkohë që mediat kanë zbardhur të plotë d osjen për het imin ndaj Hermes Nikajt, nga ku janë publikuar përg jimet e shumë bisedave me mikeshat e tij, Hermes rrë fen si iu shka tërrua je ta brenda një nate, duke pretenduar se është i pafajshëm.

Reporteri i Vox pop-eve për disa emisione të rëndësishme në “Tv Klan” e “Ora News”, së fundi provoi dhe kinemanë si aktor në filmin “Falco” të Bes Kallakut.

Për grac kën që jeta i ngriti pas kamerave si në filmat ak sion, ditët në qe li mes të bur gosurve probl ematikë dhe shpresën se një ditë mund të shpallet i paf ajshëm, 26-vjeçari i rr ëfen në këtë intervistë për herë të parë pas hek urave .

Je ambientuar me bur gun Hermes? Si janë zgjimet e tua në iz olim, duke qenë se prej vitesh shijoje famën si reporter i emisioneve të ndjekura të mëngjesit?

Zogu i Tiranës: Në momentin që po flasim, u shkë puta nga shokët që kam njohur këtu në Bu rgun 313, ku çunat janë duke u qet hur dhe duke u larë. Ata janë të mirë dhe përkujdesen për mua, me pyesin shpesh me humor e shaka: “Si je rrushi?”

Si u ndjeve në momentin që të arr estuan në flag rancë, në një hotel në periferi të Tiranës? E kishe imagjinuar veten ndonjëherë në atë situatë?

Zogu i Tiranës: Jam ndjerë shumë k eq. E përjetova si të ishte fun di i botës. Në momentin e arr estimit më trajtuan shumë, shumë k eq, sikur të isha një kri minel dhe ky shok psik ologjik që përjetova ndikoi edhe në kujtesën time. E vërteta ime është që unë jam i pafajshëm. Çdo gjë që është bërë atë natë është me dës hirë. Askush nuk është ankuar apo dëm tuar nga veprimet e mia, apo të ketë kal lëzim ndaj meje. Askush s’ka ardhur të marrë dë shminë time. Kjo është bërë për të ulur ima zhin tim si personazh televiziv.

Po ndërkohë, në media janë publikuar disa biseda të tuat ku bëhen pazare të ndryshme për pros titucion. Ç’mund të thuash?

Zogu i Tiranës: Ato biseda nuk kanë asgjë të vërtetë. Gjithçka është e sajuar, shtrem bëruar dhe e mo ntuar, dikush më ka bërë k eq me tendencë për të më shka tërruar.

Je komentuar edhe për shitblerje votash. Kaq i rrez ikshëm ke qenë?

Zogu i Tiranës: Asgjë nuk është e vërtetë. Unë s’kam përfituar asnjë 200 lekësh për shitblerje votash. Nuk kanë ku të kapen dhe sajojnë histori të tilla. Ç’lidhje kam unë me Partinë Socialiste? Unë jam demokrat i fl aktë. Unë e kam deklaruar nëpër programe televizive që idh ulli im është Sali Berisha. Unë do bëj një gjyq tjetër, ku do kërkoj ndryshimin e masës “Arr est me bu rg”, se kjo është një masë e papër shtatshme për mua.

E si po ia kalon në Bu rgun 313? Ka diçka arg ëtuese në këtë dr amë jete?

Zogu i Tiranës: Unë këtu po bëj 5 javë në total. Më kanë trajtuar shumë, shumë mirë, pasi unë jam me kujdes të veçantë. Po g jendja ime shëndetësore e psik ologjike është e rë duar. Nuk mund të rrijë një gazetar i mb yllur në qeli.

Si sillen të bur gosurit me ty, ndihesh i frik ësuar?

Zogu i Tiranës: Jo, më trajtojnë me kujdes. Sillen shumë mirë, më sjellin çokollata, paketa, përkujdesen për mua.

Je bërë mik special me ndonjë?

Zogu i Tiranës: Patjetër, unë shoqërohem me të gjithë këtu. Mua më do çdo mashkull, malësor apo fushor të jetë.

Si i kalon mbrëmjet, kur bie të flesh dhe kur zgjohesh?

Zogu i Tiranës: Unë gdhihem e ngrysem me shpresën se e nesërmja nuk do të më gjejë brenda këtyre mureve të qe lisë. Kjo është shpresa ime. I lutem Zotit që të dal sa më shpejt. Nëse unë nuk dal, më mirë të v des sesa të qëndroj këtu. Unë do të tentoj të vr as veten nëse shpalle m i fajs hëm. Çdo gjë është e sajuar.

Kush vjen të të takojë në Bu rgun 313?

Zogu i Tiranës: Vijnë familjarët, po mua më vjen tu rp! Unë s’jam mësuar kështu, këto pr anga për buzin dinjitetin tim.

Mikeshat VIP kanë ardhur të të takojnë?

Zogu i Tiranës: Te Drejtoria e Policisë vinin më sillnin ushqime, ndërsa këtu jo sepse nuk lejohet. Mua më vjen keq, se unë isha njeri i medias dhe në lajme çfarë nuk u tha për mua, po askush nuk erdhi të më pyesë këtu personalisht. Ky rr ëfim i imi është eks luziv.

Je informuar për fatin tënd, çfarë dënimi rre zikon?

Zogu i Tiranës: Nuk e di sepse jam ende nën he tim. Unë kërkoj një masë më të butë, siç është ar rest shtëpie apo para qitje me detyrim. S’kam pasur asnjë precedent penal të mëparshëm, jam me arsim të lartë dhe kjo situatë më ka bërë ta vu aj dhe të jem nën kujdesin mje kësor me qetës ues dhe serume.

Të ka transformuar burgu fizikisht?

Zogu i Tiranës: Kështu vazhdoj të jem se ksi dhe vazhdoj të vishem bukur. Këtu më thërrasin “o s eksi i bu rgut” të gjithë, nga të bur gosurit e deri te gar dianët. Më thonë “sa erdhe ti na zbukurove bu rgun, o dielli i bur gut!

Çfarë ke bërë ti aty për të tërhequr vëmendjen?

Zogu i Tiranës: Unë vëmendjen e kam pasur sepse mua më njeh gjithë bota. Jam shumë i kënaqur nga Bur gu 313, pasi këtu më trajtojnë mirë. Jam në kat të tretë, ku vuajnë dën min njerëz të ngritur e çuna jo prob lematikë, të qetë, siç më thonë shefat këtu.

Keni hyrë në bisedë, të kanë treguar çfarë kri mesh kanë bërë?

Zogu i Tiranës: Shfr ytëzim prone ose tra fik dr ge, gjëra të tilla.

Janë të mirë në pamje?

Zogu i Tiranës: Po janë yje, nga dy metra dhe të gjithë më drejtohen jo me emër, por “o zemra ime”.

Të ka shkuar në mendje të arra tisesh?

Zogu i Tiranës: Asnjëherë, s’doja të ikja në këtë mënyrë nga bu rgu. Unë s’ kam lidhje me ak uzën, ashtu siç më thanë familjarët se ishte trajtuar kjo çështja e prost itucionit tek “Opinioni”. Dua të theksoj se nga të ares tuarit me mua, kanë dalë të gjithë, vetëm unë jam brenda. Ndihem aq keq, sa ndonjëherë mendoj sikur të isha një zanë mali ose shtojzovalle e të zhd kesha nga këtu.

Në televizion ke bërë dhe një ruubrikë “Në çantën e…” ku zonja politikane, biznesmene apo vajza VIP të tregonin në ekran sendet e tyre personale. Ka shfaqur ndonjëra interes të të ndihmojë në këtë situatë?

Zogu i Tiranës: E vërteta është që gjatë punës sime në televizion kam krijuar miqësi me politikanet, po s’ua mbaj mend numrat që t’u telefonoj. Jo vetëm të famshmit, por edhe njerëzit e thjeshtë kanë qeshur me mua e më kanë dashur. /Panorama Plus