Gjatë javës së fundit në të gjithë vendin janë punësuar 244 persona vetëm përmes Zyrave të Punës.

Bazuar në statistikat e punësimit për periudhën 04-09 janar 2020 rezulton se në qarkun Berat janë regjistruar 11 të punësuar, në qarkun Durrës 38 të punësuar, në qarkun Fier 21 të punësuar, në qarkun Korçë 7 të punësuar, në qarkun Dibër 8 të punësuar dhe në qarkun Elbasan 14 të punësuar.

Ndërkohë gjatë së njëjtës periudhë në qarkun Gjirokastër janë regjistruar 5 të punësuar, në qarkun Kukës 4 të punësuar, në qarkun Lezhë 6 të punësuar, në qarkun Shkodër 7 të punësuar, në qarkun Tiranë 95 të punësuar dhe në qarkun Vlorë 9 të punësuar.