Ministria e Financave dhe Ekonomisë së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes së Sipërmarrjes dhe në bashkëpunim me Bashkimin e Dhomave të Tregtisë ngritën Task Forcën që do të mundësojë marrjen e informacionit nga bizneset e dëmtuara si pasojë e tërmetit dhe verifikimin e kërkesave të ardhura.

Informacioni i marrë do të bashkërendohet edhe me strukturat e tjera të specializuara për vlerësimin e dëmeve dhe ofrimin e asistencës së nevojshme për bizneset e prekura.

Për këtë arsye, MFE ka vënë në dispozion të bizneseve të prekura nga tërmeti adresat elektronike, si më poshtë: [email protected]; [email protected]. Çdo sipërmarrës mund të kontaktojë për marrjen e informacionit të kërkuar apo adresimit të ankesave.