Për ndihmat materiale, të tilla si ushqime, veshmbathje apo lodra për fëmijë mund të kontaktohen Rezervat e Shtetit ose pikat e grumbullimit pranë Ministrisë së Mbrojtjes.

“Lidhur me fatkeqësinë natyrore, Ju mund të dhuroni duke përdorur një kartë krediti ose debiti në çdo banke drejt llogarisë së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë,” thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes. “Kontributi i dhënë nga ana juaj do të përdoret nga Emergjencat Civile në ndihmë të të dëmtuarve nga tërmeti,” shtohet në njoftim.

Numrat e llogarive:

“Kontribute vullnetare, Emergjenca” në bankat e nivelit të dytë.

Banka Credins:

IBAN ne ALL (Lek): AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN ne EUR: AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN ne USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

SWIFT: CDISALTR

Banka Raiffeisen:

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945

IBAN ne EUR: AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945

IBAN ne USD: AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945

SWIFT: SGSBALTX

Banka Procredit:

IBAN ne ALL (Lek): 10-86135000-01

IBAN ne EUR: 10-86135000-02

IBAN ne USD: 10-86135000-03

SWIFT: FEFALATR

Banka Kombetare Tregtare:

IBAN ne ALL (Lek): AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN ne EUR: AL11 2051 1014 3288 86CL TJCL EURA

IBAN ne USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCL USDA

SWIFT: NCBAALTX

Tirana Bank:

IBAN ne ALL (Lek): AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN ne EUR: AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012

IBAN ne USD: AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010

SWIFT: TIRBALTR

Intesa Sanpaolo:

IBAN ne ALL (Lek): AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN ne EUR: AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN ne USD: AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

SWIFT: USAALALTR

Union Bank:

IBAN ne ALL (Lek): AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN ne EUR: AL40 2141 1209 0111 1009 2516 0221

IBAN ne USD: AL66 2141 1209 0111 1009 2516 0141

SWIFT: UNALALTR

OTP:

IBAN ne ALL (Lek): AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN ne EUR: AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN ne USD: AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

SWIFT: PUPPALTR

Banka Amerikane e Investimeve:

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN ne EUR: AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN ne USD: AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

SWIFT: EMPOALTR

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA):

IBAN ne ALL (Lek): AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928

IBAN ne EUR: AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929

IBAN ne USD: AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929

SWIFT: AAISALT

Ju lutemi kontaktoni me “Rezervat e Shtetit” dhe pikat e grumbullimit pranë Ministrisë së Mbrojtjes në numrat 00355 4 22 22 223 / 00355 4 22 28 250 / 00355 68 80 46 664

Nëse do të ndihmosh me ndihma materiale;

Nëse do të ndihmosh me ushqime, veshmbathje apo lodra për fëmijët;

Nëse do të adoptosh një familje.