Protesta e studenteve eshte percare nga partite politike. Kjo eshte pjesemarrja perballe kryeministrise dhe perballe MAS.