Në gusht 2019, Tatimi mbi Fitimin u rrit me 13,8% krahasuar me gusht 2018. Kjo ka ardhur falë aksionit anti-informalitet të shtrirë në të gjithë vendin tonë ku kulmin e kishte gjatë muajve të verës, ku u mbyllën dhe gjobitën qindra biznese nga lokalet e deri tek karburantet që vijonin aktivitetin e tyre edhe pse në kundërshtim me ligjin.

Lajmin e bëri të ditur sot Kryeministri Edi Rama, në kuadër të arritjeve në luftën kundër informalitetit, ku një ndihmesë të madhe e ka dhënë edhe aplikacioni StopInformaliteti, ku qytetarët kanë mundësinë të denoncojnë çdo llojë shkelje që bizneset bëjnë.

Ministria e Financave por edhe qeveria ka përsëritur se formalizimi i ekonomisë nuk është një përpjekje vetëm e muajve të fundit, por është një prioritet që është vendosur nga Qeveria dhe do të vazhdojë.