Drejtori i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për Shqipërinë, Matteo Colangeli mori pjesë në mbledhjen e radhës së Këshillit të Investimeve nën drejtimin e ministres së Financave, Anila Denaj, me temë diskutimi “Mbi potencialet për investime dhe sektorët prioritarë”.

Të pranishëm në këtë takim ishin edhe ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku dhe ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Eduard Shalsi.

Gjatë mbledhjes, Colangeli diskutoi me drejtuesit e institucioneve për potencialet dhe përparësitë për investime në Shqipëri.

“Mbledhja e sotme hap një debat konstruktiv për modelin ekonomik që i duhet vendit për zhvillim të mëtejshëm”, thekson Drejtori i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për Shqipërinë, Matteo Colangeli.

Këshilli i Investimeve është një platformë shumë e mirë për dialog mes politikëbërësve, partnerëve të huaj dhe sektorit privat.

Gjatë mbledhjes, ministrja Denaj tha se “rritja ekonomike e synuar në nivelin e 4% në tre vitet në vijim; ulja në vijim e nivelit të papunësisë përtej nivelit më të ulët historik të realizuar në 11,5 % në tremujorin e fundit, kërkon jo vetëm konsolidim fiskal, por edhe politika ekonomike sektoriale aty ku burimet natyrore, avantazhet konkurruese dhe potenciali i madh i kapacitet human kërkojnë gërshetim strategjish, për të mundësuar një rritje ekonomike të strukturuar në nivel afatmesëm”.

Diskutimet u fokusuan gjithashtu edhe për nxitjen e sektorëve vitalë të ekonomisë në modele zhvillimi të qëndrueshme strukturore afatmesme, rëndësia e Reformës së Deregulimit, Reformës së Investimeve, Reformës së Fiskalizimit, Politikave Fiskale të Qëndrueshme, si një bazë e mirë për politika të reja dhe gjithëpërfshirëse.