Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëri të ditur të shtunën se ka pezulluar përkohësisht procedurën e dhënies me koncesion të termocentralit të Vlorës.

Me një njoftim për mediat, ministria shprehet se pezullimi është bërë me qëllim dhënien e përgjigjes për informacionet shtesë të kërkuara nga kompanitë e interesuara. Sipas ministrisë, ky vendim synon mundësimin e pjesëmarrjes të sa më shumë ofertuesve në garë.

Si pjesë e procedurës konkurruese, më datë 15 Janar u zhvillua një vizitë në terren, në të cilën morën pjesë 27 përfaqësues nga shoqëri të interesuara. 23 prej tyre kanë marrë akses në bazën ku ndodhen të dhënat teknike dhe financiare rreth termocentralit ekzistues të Vlorës.

Pas vizitës në terren, nga ana e operatorëve ekonomikë të interesuar u paraqitën 48 kërkesa për sqarime shtesë, të karakterit teknik dhe ligjor. Me qëllim sqarimin e këtyre kërkesave, procedura e dhënies me koncesionit është pezulluar përkohësisht. Për momentin, Ministria nuk ka dhënë afate kohore për rihapjen e garës.

TEC-i Vlorës nuk është vënë asnjëherë në punë që nga ndërtimi i tij.

Gara e hapur nga qeveria parashikon investime për kthimin e tij në gjendje pune dhe modifikimin e teknologjisë, në mënyrë që ai të funksionojë me gaz natyror dhe jo më me gazoil.