Nga Alfred Peza

Botimi në Fletoren Zyrtare i jep legjitimitet çdekretimit të zgjedhjeve

Një nga mitet më të reja të rreme, të përhapura nga lidershipi i opozitës së rrugës dhe propoganda e saj, lidhet me Dekretin e Presidentit Meta për shfuqizimin e 30 Qershorit si datë zgjedhjesh.

Miti

Meqë është botuar në Fletoren Zyrtare, kjo e bën zyrtar dhe të detyrueshëm për zbatim, vetë derketin që e lë vendin pa zgjedhje të përgjithshme lokale.

Realiteti

Në ligjin “Për Organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve Zyrtare”, nuk ka asnjë nen apo pikë të tij, që flet për rastet kur NUK botohet një dekret në “Fletoren Zyrtare”.

Sepse ligji përcakton vetëm rregullat dhe procedurat për botimet që shkojnë në këtë qendër. Por, në asnjë rast Qendra e Botimeve Zyrtare nuk ka atributet e një gjykate, që të japë verdiktin nëse dekretet, ligjet, etj që ajo duhet të botojë, janë kushtetutese ose jo kushtetuese.

Shembull

Përgjatë viteve qëshkurse është krijuar Gjykata Kushtetutese në Shqipëri, janë plot 70 ligje që janë shpallur si antikueshtuese prej saj. Por, të gjitha këto ligje gjenden sot në Fletoret Zyrtare, të dokumentuara dhe arkivuara. Çka do të thotë se qenia e tyre aty, e zeza mbi të bardhë, nuk i bën këto ligje zyrtarisht të aplikueshme.

Pse ndodh kjo?

Sepse shteti ka kujtesë institucionale dhe në çdo rast ato ligje dhe dekrete antikushtetutese, duhet të jenë aty për tu studiuar, evindentuar, analizuar dhe për historinë.

Dekreti është nul

Sepse e ka gjykuar KQZ, e cila sipas një vendimi të Kolgjeit të Gjykatës Kushtetutese (150/2017) është institucioni që e gjykon, sëbashku me Kolegjin Zgjedhor, nëse ky vendim ankimohet.

Konstatimi i pavlefshmërisë absolute nyk bëhet nga Fletorja Zyrtare, por nga një organ publik ku ka në analizë një çështje e cila impaktohet nga ky akt absolutisht i pavlfshëm, siç është në këtë rast dekreti i Presidentit Meta për anullimin e 30 Qershorit.