Të mbajturit një martesë të shëndetshme e të lumtur kërkon shumë punë, pak a shumë si të ngjisësh shkallët e një karriere. Por a e kishit menduar ndonjëherë se vetë pozicioni i punës mund të ishte një shkak një “katalizator” i divorcit tuaj !

Sipas disa studimeve sociale, punë ta caktuara rrisin rrezikun e divorcit në krahasim me disa punë të tjera. Caroline Uggla, një kërkuese shkencore më Universitetin e Stockholmit tregoi për Live Science se cilat janë profesionet që mund të rrezikojnë martesën apo lidhjen tuaj. Hulumtimet kanë treguar mes kërcimatarëve dhe koreografëve është numri më i lartë i divorceve 43.1% ndjekur nga baristët 38.4 percent dhe masazhatorët 38.2 përqind. Punonjësit e kazinove, ata që kryejnë shërbime të ndryshme në shtëpitë e të tjerëve dhe infermierët apo mjekët kanë gjithashtu shumë shanse për t’u divorcuar.

Ka gjithashtu tregues që punonjësit e një kompanie janë më të prirur të krijojnë lidhje jashtë martesore në atë kompani sesa jashtë saj. Për të dalë në këto konkluzione Uggla ka shqyrtuar dokumentat e 102,453 burrave të divorcuar dhe 113,252 grave.