Në kuadër të Paktit për Universitetin, një nga pikat kryesore të angazhimeve nga ana e qeverisë ishte mbështetja e studentëve nëpërmjet bursave. Përmes rubrikës “60 sekonda”, Kryeministri Edi Rama përcjell fakte konkrete mbi dyfishimin e numrit të studentë përfitues krahasuar me një vit më parë. Nga 5162 që përfitonin bursë një vit më parë, këtë vit përfitojnë 10942 studentë. Kjo pasi në gamën e studentëve ekselentë nuk janë tani vetëm studentët me mesatare 10, por përfshihen të gjithë studentët me mesatare nga 9 deri në 10. Gjithashtu u zgjerua edhe përfshirja e kategorive të reja për studentët në nevojë.

Jo vetëm kaq, por edhe vlera e mbështetjes u rrit nga 8900 lekë, në 10 mijë lekë në muaj për çdo student. Efekti financiar i parashikuar në mbi 800 milionë lekë të reja i shtohet mbështetjes buxhetore që qeveria jep për arsimin e lartë.Studentët përfitues janë rritur ndjeshëm në të gjitha universitetet publike, duke mundësuar kështu akses të barabartë dhe  mbështetje për studentët, pavarësisht degës apo universitetit.