Sot, më datë 31 mars 2019 ka hyrë në fuqi ora verore. Akrepat e orës lëvizën 60 minuta para duke filluar nga ora 02:00. Kështu nga ora 02:00, ora shkoi 03:00 duke e bërë zgjimin pak më të vështirë

Ndryshimi i orës bëhet dy herë në vit, në javën e fundit të tetorit dhe në të dielën e fundit të marsit me qëllim shfrytëzimin sa më mirë të energjisë diellore. Ora verore do të jetë në fuqi deri të dielën e fundit të muajit tetor.