Rëndësia që ka forcimi i shtetit të së drejtës në zhvillimin ekonomik, ishte një ndër çështjet kryesore që u dikskutua në një takim të ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj me shefin e misionit të FMN-së për Shqipërinë, Jan Kees Martijn dhe delegacionin e ekspertëve.

Ministrja Gjonja priti në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë delegacionin e FMN-së. “Patëm mundësi që në këtë takim ta njihnim së afërmi delegacionin me reformën që kemi ndërmarrë në sistemin e drejtësisë”, tha Gjonaj.

Lufta kundër korrupsionit, pastrimit të parave, korniza ligjore e Shërbimit Përmbarimor si dhe gjykimi i çështjeve tregtare ishin të tjera tema për të cilat ministrja Gjonaj informoi delegacionin e FMN-së.