Me vendimet e miratuara sot nga Këshilli i Ministrave është kryer dhënia e një trajtimi të veçantë financiar mujor personave, të cilët kanë humbur të gjithë pjesëtarët e familjes, dhe personave pensionistë, të cilët kanë humbur anëtarët e familjes.

 

 1. Do të përfitojnë një trajtim mujor financiar, në masën e 13-fishit të pensionit social ose rreth 100 000 (njëqind mijë) lekë të reja personat që kanë humbur familjarët e tyre, si më poshtë :

 

 1. Xnj. Lindita Cara
 2. Z. Albert Cara.
 3. Z. Aleks Çupi
 4. Z. Albert Lala
 5. Znj. Denisa Gregu
 6. Znj. Marjana Rexhepi
 7. Z. Fehmi Vata

 

 1. Do të përfitojnë një trajtim mujor financiar, në masën e 8-fishit të pensionit social ose rreth 60 000 (gjashtëdhjë mijë) lekë të reja pensionistët, të cilët kanë humbur anëtarët e familjes, si më poshtë:

 

 1. Pranvera Qato
 2. Diana Steneci