Bashkia Klos është një nga përfitueset e projektit ndërkufitar “Zbulimi i atraksioneve turistike”, që do zbatohet midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Pak ditë më parë u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit me bashkinë Demir Hisar në Maqedoninë e Veriut dhe organizatave partnere.

Projekti ka si qëllim zbulimin e atraksioneve të turistike në dy vendet fqinje, duke bërë të mundur zhvillimin e turizmit dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

Në Klos do investohet në ndërtimin e muzeut etnografik, përmirësimin e infrastrukturës turistike në zonën e Balgjaj, Ura e Vashës e zona të tjera potenciale, si dhe në mbështetjen e promovimin e ofruesve të produkteve lokale.

Projekti financohet nga Bashkimi Europian, në kuadër të programit ndërkufitar 2014-2020 midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.