Zjarret në Australi tashmë kanë djegur më shumë se 6 milion hektarë tokë, ekuivalente me një sipërfaqe dyfish të madhësisë së Belgjikës ose pjesën më të madhe të Irlandës.

Të paktën 23 njerëz kanë vde.kur, dhjetëra të tjerë kanë hum.bur dhe të paktën 1.300 shtëpi janë shka.tërruar. Gjysmë miliardë kafshë, përfshirë kafshë të egra dhe kafshët e fermave, vlerësohet të kenë vd.ekur.

Një ka.os total në gjithë vendin sepse përtej shpalljes së vendit në Gjendje të Jashtzakonshme ende nuk po bëhet e mundur kalimi i situatës tra.gjike.

Pasojat e zja.rreve të mëdha kanë arritur edhe në Zelandën e Re. Këngëtarja Vesa Luma ka postuar disa foto të qiellit në të dalë të shtëpisë së saj dhe siç shkruan edhe vetë pamja duket e fr.ikshme.